DYTRON

Dytron_Logo cz-b (Kopiowanie)DYTRON jest jednym z największych Partnerów Biznesowych Dassault Systemes w Regionie. DYTRON jako dystrybutor produktów i rozwiązań Dassault Systemes, jest specjalistą w dostarczaniu rozwiązań CAx (CAD/CAM), Zarządzaniu Cyklem Życia Produktu (PLM) oraz rozwiązań budowanych na narzędziach do wyszukiwania informacji (SBA). DYTRON jest grupą operującą w Polsce, Republice Czeskiej i Słowacji. DASSAULT SYTSTEMES jest koncernem francuskim, produkującym i rozwijającym najlepsze w klasie oprogramowanie (platformę 3DEXPERIENCE), umożliwiające Projektowanie w 3D, Inżynierię, Modelowanie, Symulację, Zarządzanie Danymi oraz Zarządzanie Procesami.

www.dytron.pl