Estimote

estimote logoZmieniamy sposób w jaki ludzie wchodzą w interkację z rzeczywistością. Z budowaliśmy urządzenia nazywane beaconami. Dzięki technologii Bluetooth® Smart telefon może reagować na otoczenie, przedmioty i wszystko co znajduje się w jego pobliżu. Smartfon odbiera sygnał beacona i wyświetla odpowiednie treści, umożliwia interakcję z otoczeniem w określonym kontekście, czy dokonanie płatności.

www.estimote.com