Program Główny

Coraz szybciej zmieniający się świat to nieustanne źródło inspiracji i wyzwań dla projektantów.  Konsekwencje zmian technologicznych, społecznych czy kulturowych znajdują swoje odzwierciedlenie w tworzonych codziennie obiektach. 

Nigdy w historii nie otaczało nas tak wiele przedmiotów wytworzonych przez człowieka. Są wszechobecne. Towarzyszą nam od momentu poczęcia aż do naszej śmierci. Rzadko jednak zastanawiamy się nad tym, jak wielki wpływ wywierają na nasze codzienne funkcjonowanie.  Co sprawia, że produkt zyskuje miano ponadczasowego? W jaki sposób projektanci próbują rozwiązać problemy trapiące ludzi żyjących w różnych społeczeństwach? Jak nowe technologie i trendy społeczne zmieniają sposób pracy projektantów? To pytania, które stanowiły inspiracje dla wystaw prezentowanych podczas tegorocznego festiwalu.

Projekt “Hidden Heroes. The Genius of Everyday Things” przygotowany przez Vitra Design Museum to prezentacja ponadczasowych przedmiotów, które często w niezauważalny sposób zmieniają nasze życie. Oparte na idei prostoty
i pomysłowości, w niezmienionej od dziesiątek lat postaci towarzyszą nam, odpowiadając na codzienne potrzeby. Ze względu na ich stałość, efektywne użycie materiałów oraz  użyteczność są wspaniałymi przykładami trwałości, funkcjonalności oraz estetyki. Na wystawie zaprezentowanych zostanie 36 klasyków wraz z opisem historii powstania
i analizą ich znaczenia dla współczesnego świata.

Wystawa „Konsekwencje” prezentuje obiekty zaprojektowane jako odpowiedź na istotne problemy z którymi mierzą się współczesne społeczeństwa. Na wystawie prześledzić będzie można proces powstawania prezentowanych produktów
i zastanowić się nad tym, jakie są największe  ryzyka i wyzwania stojące przed tworzącymi je projektantami. Podziwiając efekt ich pracy każdy będzie mógł ocenić, w jakim stopniu udało im się odpowiedzieć na realne potrzeby użytkowników.

Inicjatywa „Uwolnić projekt” to refleksja nad nowym  modelem produkcji i dystrybucji dóbr materialnych, opartym o licencję Creative Commons, oraz relacje jakie użytkownik nawiązuje z lokalnym rzemieślnikiem-wytwórcą. Prezentowane podejście do przedmiotu i produkcji jest próbą zgłębienia „ludowości” i „tradycji” w sposób, który nie sprowadza się jedynie do powielania folkowych ornamentów. „Uwolnić projekt” to refleksja nad naszą relacją z przedmiotami, sposobem ich wytwarzania oraz użytkowania.

Program Główny ŁDF 2015 tworzą poniższe wystawy:

Niewidzialni Bohaterowie. Geniusz Rzeczy Codziennych

Uwolnić projekt

Konsekwencje