NURN, Joanna Jurga

„NURN” to projekt biodegradowalnej urny przeznaczonej do nawiązującej do tradycji słowiańskich ceremonii pochówku
na morzu przy wykorzystaniu lokalnych surowców i technologii.

„NURN” jest ceremonią / nowym obrządkiem pogrzebowym dla tych osób, które nie są związane z żadną tradycyjnie obowiązującą ceremonią pożegnania. To, z jednej strony, indywidualizacja samej urny, ale także sposób jej ekspozycji w sali pożegnań, projekcja oraz specjalnie skomponowana muzyka oddająca klimat morza — ostatniej drogi.

Wykonana z czystej celulozy urna umieszczona jest na jałowym stelażu bawełnianym, po zatopieniu w morzu podlega całkowitej biodegradacji nie obciążając ekosystemu morza. Wykonywane przez lokalnych rzemieślników urny miały by być wywożone łódkami w morze przy wykorzystaniu pomocy rybaków (prawo wymaga, aby pogrzeb odbywał się 3 mile od brzegu). Forma urny nawiązuje do kształtów organicznych — morskich oraz motywów czerpanych z wierzeń ludów
z terenów Morza Bałtyckiego.

 Na potrzeby projektu została stworzona nowa technologia i materiał do wyrobu urny. Proces powstawania jest prosty
i ekologiczny, pozwalający na współpracę z lokalnymi rzemieślnikami lub ludźmi wykluczonymi społecznie. Projekt zakłada najwyższy szacunek dla ludzkich prochów, a także odwołuje się do lokalnych tradycji i wierzeń, nie naruszając etyki oraz obowiązujących norm społecznych. Stanowi alternatywę dla zastanej rzeczywistości.

 Joanna Jurga ukończyła Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych w Warszawie na kierunku architektura wnętrz (specjalizacja: projektowanie wystawiennictwa), a także Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na kierunku wzornictwo.

www.joannajurga.com