Prymitywy, Jagoda Fryca

Projekt narodził się z fascynacji formami twórczej, często spontanicznej aktywności, za pomocą której człowiek przetwarza przestrzeń i przedmioty. Inspirowany w dużym stopniu „działaniami partyzanckimi” w przestrzeni człowieka oraz amatorskim wytwarzaniem przedmiotów codziennego użytku, przyjął formę kolekcji obuwia. „Prymitywy” są estetycznie dalekie od doskonałości, stoją w opozycji do produktu masowego, lecz, paradoksalnie, zbudowane są właśnie z elementów zaczerpniętych z produkcji masowej.

Wyjściowym założeniem projektu była refleksja nad produktem masowym. Autorka proponuje bardziej kompromisowe podejście do niego i ponowne rozważenie go jako zasobu. Uważa, że pozwalając sobie na zabawę gotowymi elementami, możemy tworzyć „gospodarkę produktów niedokończonych”, zamiast tej, w której wszystkie obiekty są „skończone”
i skazane, by szybko utracić aktualność. To rozszerzenie spojrzenia na system i okoliczności, w których znajduje się dziś projektant, otwiera na nowo mnogość możliwości. Projektantka do tworzenia kolekcji, poza elementami produktów masowych, wykorzystuje także materiały i techniki powszechnie dostępne. Nazywa to współczesnym prymitywizmem. Chodzi jednak nie o prymitywizm w znaczeniu dosłownym (odnoszenie się do technik czy materiałów zaczerpniętych
z kultur pierwotnych), ale – w opozycji do kultury masowej – możliwość pozyskania własnym sumptem rzeczy niezbędnych. Dziś prymitywne to ręczne, niedoskonałe, a jednak osadzone we współczesnych realiach.

Jagoda Fryca jest absolwentką wydziału Fashion Design na School of Form w Poznaniu.

www.jagodafryca.portfoliobox.me