Utworek, Katarzyna Gierat

Meblozabawka „Utworek” to zestaw mebli szkolnych przeznaczony do samodzielnego składania i aranżowania przestrzeni przez dzieci w wieku 6-9 lat przy współudziale opiekunów. Podstawowy zestaw składa się z siedziska, stołu i regału. Elementy i sposób łączenia umożliwiają konstruowanie mebli lub zabawek. Wykorzystanie elastycznych właściwości sklejki i trwałej opaski umożliwiły uzyskanie mebli lekkich, stabilnych, bezpiecznych, łatwych w montażu i stosunkowo tanich.

Projekt ma charakter edukacyjny i prospołeczny. Uwzględniłam w nim także aspekty ekonomiczne (meble możliwe są do wykonania metodą nieprzemysłową, np. przez lokalnego stolarza). „Utworek” jest rezultatem współpracy pomiędzy projektantem – użytkownikiem – antropologiem.

Ideą projektu jest aktywne włączanie dzieci w decydowanie o kształcie swojego otoczenia. Uczniowie zaznajamiają się
z własciwościami materiału i konstrukcją mebli oraz sami stają się użytkownikami złożonych obiektów. Projekt jest zaproszeniem do odkrywania przedmiotów „na nowo”. Celem takich działań, oprócz aktywizacji, współdziałania i integracji, jest zachęcenie do krytycznego przyjrzenia się otoczeniu, na które możemy wpływać nie tylko, jak dotychczas, dekorując je, ale również konstruując.

Katarzyna Gierat
Studia I i II st. na Wydziale Form Przemysłowych, ASP w Krakowie; stypendium na Academy of Fine Arts and Design (Lublana); stypendium na Faculdade de Bela Artes, (Porto); Projekt Licencjacki „Zbujak” wyróżniony w konkursie Graduation Projects 2011/2012, Laureatka konkursu YOUNG DESIGN 2014.

www.wformie.com