weź udział

make me!deadline: 12.07.2015

Konkurs make me! to kluczowy element Łódź Design Festival realizowany od jego drugiej edycji; obecnie jeden z najpoważniejszych międzynarodowych konkursów dla młodych projektantów. Adresujemy go do desingerów, makersów, studentów i absolwentów, przede wszystkim kierunków artystycznych i projektowych, którzy rozpoczynają właśnie swoją przygodę z tworzeniem obiektów o potencjale wdrożeniowym. W make me! prace oceniane są dwuetapowo przez specjalnie dobrane, różnorodne w swoich zainteresowaniach jury. W pierwszej kolejności analizujemy nadesłane zgłoszenia i wybieramy 20 najlepszych, prezentowanych później podczas festiwalu na wystawie pokonkursowej. W drugim etapie przyglądamy się „na żywo” wyselekcjonowanym prototypom i wybieramy zwycięzcę, który zgarnia nagrodę główną, czyli 20,000 PLN.
Głównym celem kompetycji jest wyłowienie i wsparcie tych młodych ludzi, którzy są już gotowi do startu i mają dobry pomysł. Nasze 6-letnie doświadczenie pokazuje, że Ci, którzy zdecydowali się na pokazanie czegoś więcej niż pracy semestralnej lub przynajmniej podjęli wysiłek opracowania jej pod kątem wymogów konkursu i w rezultacie weszli do finału, wiedzą że było warto. Wszyscy podkreślają możliwości, które się przed nimi otworzyły – prezentacje na dodatkowych wystawach i publikacje, a co za tym idzie rozpoznawalność i łatwiejszy start w środowisku projektowym. Tak więc do dzieła i po prostu make me!

Więcej informacji TUTAJ.


must have – deadline: 30.04.2015

must have to projekt, na który składa się plebiscyt i wystawa. Po raz pierwszy realizowaliśmy go trzy lata temu.
W ramach plebiscytu, Rada Ekspertów, składająca się z przedstawicieli mediów i ważnych ośrodków wzornictwa, dokonuje subiektywnego wskazania najciekawszych i zasługujących na uwagę przedmiotów, odzwierciedlających aktualne trendy w projektowaniu.

Na ogólną pulę, z której dokonywany jest wybór, składają się propozycje nadesłane przez Ekspertów oraz zgłoszenia dokonywane samodzielnie przez firmy. Wytypowane podczas obrad prace, eksponowane są na wystawie towarzyszącej aktualnej edycji Łódź Design Festival.

Więcej informacji TUTAJ.


open programme  – nabór całoroczny

To przestrzeń do prezentacji wystaw, instalacji, projektów zgłaszanych do programu przez międzynarodowe środowisko projektowe. Jesteśmy otwarci na pomysły i propozycje, które przychodzą do nas z zewnątrz. Z roku na rok pojawiało się coraz więcej zapytań o możliwość zaprezentowania się podczas festiwalu, dlatego stworzyliśmy open programme, czyli nabór otwarty.
Wielość form gatunków i technik prezentacji decyduje o dodatkowej wartości tego elementu. Od projekcji multimedialnych, przez instalacje dźwiękowe po tradycyjne formy wystawiennicze kuratorzy i artyści mają swój wkład w poszerzanie kontekstu eksploracji designu. Specjalnie powołane do tego jury dokonuje selekcji propozycji i wybiera te najciekawsze, które przedstawiamy na festiwalu.

Zgłaszając projekt należy pamiętać, że:

– proponowane koncepcje mogą być zarówno prezentacjami zbiorowymi jak i dotyczącymi jednego twórcy lub jednego projektu, muszą jednak spełniać kryteria samodzielnej prezentacji,

– propozycja powinna stanowić zamkniętą kuratorską koncepcję i być opisana w przejrzysty sposób z uwzględnieniem wszelkich elementów koniecznych dla jej przedstawienia (niezbędna powierzchnia, warunki lokalowe, inne specyficzne wymagania (jeśli występują), ewentualnie dodatkowy sprzęt).

Więcej informacji TUTAJ.


zaprezentuj swoją markę – informacje dla partnerów

Od początku istnienia Festiwalu Sponsorzy i Partnerzy aktywnie uczestniczą w programie, przygotowując ekspozycje, prelekcje oraz warsztaty. Festiwal jest miejscem dla tych firm, które wpisują design w swoją strategię działania.
Z opublikowanego w marcu 2015 roku raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że jest on najczęściej odwiedzaną przez polskich projektantów i design managerów imprezą.
Zapraszamy do promocji firmy na największym wydarzeniu poświęconym designowi w Polsce!