Open Programme

Open Programme to szansa, by pokazać swój projekt na festiwalu.

Uwaga! Wprowadzamy stałą zmianę do tej sekcji – nabór będzie trwał cały rok!

Open Programme skierowany jest przede wszystkim do instytucji, kuratorów, artystów i projektantów, którzy chcieliby podzielić się efektem swojej pracy z szeroką publicznością. Nabór projektów do tegorocznej edycji Łódź Design Festival trwa do 3 lipca. Projekty zgłaszane w późniejszym terminie będą rozpatrywane pod kątem kolejnej edycji festiwalu oraz przy okazji innych działań realizowanych przez organizatora. Dodatkowo, wybrane projekty będą promowane między innymi za pomocą kont ŁDF na portalach społecznościowych, na stronie internetowej festiwalu, w newsletterach  i w materiałach dla dziennikarzy.

Wielość form, gatunków i technik, zgłaszanych co roku drogą Open Programme, pozwala nam budować niezwykłą wartość festiwalu – od projekcji multimedialnych, przez instalacje dźwiękowe, po tradycyjne formy wystawiennicze. Zespół programowy dokonuje selekcji zgłoszonych propozycji i wybiera najciekawsze, które są prezentowane podczas festiwalu. Zgłaszane projekty mogą być prezentacjami zbiorowymi lub indywidualnymi, mogą składać się z jednego lub wielu elementów, muszą jednak stanowić zamkniętą kuratorską koncepcję i zostać opisane w przejrzysty sposób z uwzględnieniem wszelkich elementów koniecznych dla jego przedstawienia, takich jak: wymagana powierzchnia, specyfikacja techniczna i inne warunki instalacji.

Szczegółowe warunki zgłoszenia zawarte są w regulaminie.

Formularz zgłoszeniowy do sekcji Open Programme znajduje się TUTAJ.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: openprogramme@lodzdesign.com